16 biện pháp của Tổng cục Hải quan nhằm thúc đẩy ngoại thương trong ngắn hạn, nhu cầu bên ngoài vẫn chưa khả quan

作者: nhà cái kimsa 分类: 股票资讯 发布时间: 2021-04-19 08:26:02
微软官方科普:简单修改注册表即可禁止Win10功能更新下载|||||||

IT之家 6 月 29 日动静 据 MSPoweruser 报导,微硬上个月公布了 2020 年 5 月更新,但该更新带有良多已知成绩。此中 Microsoft 将阻遏 Windows 10 Pro,Enterprise 战 Education 用户推延装置更新。

IT之家领会到,Microsoft 最新公布了一份有闭 Windows Update 的文档,此中供给了一种阻遏下载装置 Windows 10 功用更新的办法。步调以下:

· 按 Windows + R 翻开 “运转”,然后键进 “ Regedit”,然后单击 “肯定”(若是呈现 UAC 提醒,请单击 “是”)

· 导航到 “ HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Policies \ Microsoft \ Windows \ WindowsUpdate”

· 左键单击 “ WindowsUpdate”,然后导航到 “新建”>“ DWORD(32 位)”值

· 将 DWORD 定名为 “ TargetReleaseVersion”(没有带引号),并将其值设置为 “ 1”(没有带引号)

· 左键单击 “ WindowsUpdate”,然后导航到 “新建”>“字符串值”

· 将字符串值定名为 “ TargetReleaseVersionInfo”(没有带引号),并将其值设置为用户要利用的 Windows 10 版本。比方,若是用户没有念更新到 Windows 10 v2004 并期望对峙利用 1909,则将 “ 1909”(没有带引号)做为值

此举将会停息 Windows 10 更新的下载 / 装置。不外正在注册表编纂器中变动 / 增加也会带去必然的风险。

如果觉得我的文章对您有用,推荐阅读。您的支持将鼓励我继续创作!

更多阅读
nhà cái kimsa